การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา 2/3

หมวดหมู่ :  การประชุมทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

พัฒนาผอ.สพท.ก่อนแต่งตั้ง การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )