ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กับ "การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาฯ ภาคตะวันออก"

หมวดหมู่ :  การประชุมทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )