การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1-4

หมวดหมู่ :  การประชุมทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1-4 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคกลาง) โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )