การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับหนึ่งตำแหน่ง (ค2.1 ป.6)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5    กลุ่มสาระวิชา : คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ป.5

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )