สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

ประชุมทางไกล การประสานแผนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ประจำปีงบประมาณ 2559

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมทางไกล การประสานแผนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ประจำปีงบประมาณ 2559

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )