สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

การประชุมทางไกล การชี้แจงการสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษา( DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การประชุมทางไกล การชี้แจงการสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษา( DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก - YouTube

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )