ประชุมทางไกล ชี้แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

หมวดหมู่ :  การประชุมทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมทางไกล ชี้แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )