สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

นโยบายทางการศึกษา โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

นโยบายทางการศึกษา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )