บรรยายพิเศษ โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดหมู่ :  วิดีโอกิจกรรม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

บรรยายพิเศษ โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยกกำลังสอง การศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )