การแบ่งรูปออกเป็นส่วนๆที่เท่ากัน (ค2.1 ป.4/2)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4    กลุ่มสาระวิชา : คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ป.4

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )