สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

ประชุม Video Conference ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุม Video Conference ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )