การประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 13,14

หมวดหมู่ :  การประชุมทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

"การประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ประจำเขตตรวจราชการที่ 13,14 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง) สดจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )