ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ.

หมวดหมู่ :  การประชุมทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ. วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )