รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 43/2561 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:18)▶การบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา / สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (7:37)▶สปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี / สพม. เขต 5 (10:54)▶การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านน้ำแพะ / สพป.น่าน เขต 1 (16:50)▶หนังสั้นส่งเสริมทันตสุขภาพ “ฟ เอ๋ย ฟ ฟัน” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว / สพป.ปัตตานี เขต 3 (21:12)▶กิจกรรมการเดินทางจากภูผาสู่ทะเล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (24:00)▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูสุชญา พรหมดา โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร ตอน “ครูผู้สร้างเยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน ต้นแบบยุวเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ” / สพม. เขต 23

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )