รายการพุธเช้า....ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 21/2561 ประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

(ย้อนหลัง) รายการพุธเช้า....ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 21/2561 ประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:35) ▶ PBL การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ โรงเรียนบ้านวังโพรง / สพป.พิษณุโลก เขต 2 (7:50) ▶ ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (STEM สพฐ. 243) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ / สพม. 32 (14:29) ▶ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยหาร / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 (17:27) ▶ ต้นกล้าจิตอาสา โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน / สพป.สกลนคร เขต 2 (21:40) ▶เรียนร่วมยุคใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพ / ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี -------------------------------------------------------------- สามารถรับชมย้อนหลังและเพิ่มเติมได้ที่ http://www.obectv.tv https://www.youtube.com/obectvonline https://www.facebook.com/obectvonline

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )