รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 18/2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 18/2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:40)▶ ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน DLTV ของคุณครูซูฟิยา นิซะ จากโรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ จังหวัดปัตตานี (13:27)▶ ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน DLTV ของคุณครูวิไลวรรณ ไชยรา จากโรงเรียนบ้านหนอง จังหวัดหนองคาย (22:44)▶ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน DLTV ของคุณครูพนิดา ยิ่งเกล้า จากโรงเรียนบ้านแจรง (ปอเทีย-พลินอุทิศ 1) จังหวัดสุรินทร์

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )