รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 38/2561 ประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 38/2561 (วันที่ 3 ตุลาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:26)▶ NEW Teacher NEW DLTV โรงเรียนบ้านหนองจูบ / สพป.สุรินทร์ เขต 3 (7:32)▶สพม. 30 ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2561 / สพม. 30 (13:23)▶น้ำพริกมะเม่าป่า น้ำพริกแห่งฤดูกาลสร้างอาชีพ โรงเรียนบ้านท่าแย้ / สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (16:03)▶ทักษะอาชีพ ฐานการเรียนรู้บ้านเห็ด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (21:37)▶ห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก / สพม. 38 (25:35)▶การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 และโรงเรียนบ้านสะโล สพป.นราธิวาส เขต 3

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )