OBEC TV 2

30/06/2020 14:42:11

Nittaya219

ตอนนี้เข้าได้แล้วค่ะแต่ในห้งเรียนไม่เหมือนกับที่ดูณตอนนี้เลยค่ะ

30/06/2020 14:43:27

pakorn

กรณีครูย้ายมาจากโรงเรียนอื่นทำอย่างไรครับ

16/07/2020 09:18:48

34050184

เข้ารับชมไม่ได้เลยครับ

31/08/2020 08:54:35

narumol

เข้าไม่ได้คะ

25/11/2020 10:03:31

Jansuda

น.ส.จันสุดา แห้วชิน โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป.อย.1 กำลังรับชมค่ะ

25/11/2020 12:29:40

laddawan chaihin

โรงเรียนบ้านกวนบุ่น จ.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนครค่ะ

รายการแนะนำ