OBEC TV 2

08/02/2019 10:07:33

90030048

โรงเรียนบ้านสะกอม สพป.สงขลา เขต 3 กำลังรับชมค่ะ แต่สัญญาณติดขัดค่ะ

08/02/2019 10:08:55

10012525

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีงกำลังรับชมคะ แต่สัญญาณขาดๆหายๆ สะดุดตลอดเลยคะ

08/02/2019 10:35:12

pennapa

โรงเรียนนางเอื้อยวิทยากำลังรับชมค่ะ

08/02/2019 10:44:53

โรงเรียนวัดผาสุการาม

โรงเรียนวัดผาสุการาม นครปฐม กำลังรับชมค่ะ

08/02/2019 10:47:16

chin

ภาพผู้บรรยายบัง ทำให้ดูข้อมูล"โ็ไม่ครบครับ

08/02/2019 11:04:09

3401700712820

โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป.ขก.2 กำลังรับชมครับ

รายการแนะนำ