OBEC TV 2

30/06/2020 14:25:45

Nittaya219

ตัวเองยังเข้าไม่ได้เลยค่ะ

30/06/2020 14:37:40

Nittaya219

ืในกรณีที่สมัครไว้แล้วเข้าไม่ได้ทำอย่างไรค่ะ

30/06/2020 14:42:11

Nittaya219

ตอนนี้เข้าได้แล้วค่ะแต่ในห้งเรียนไม่เหมือนกับที่ดูณตอนนี้เลยค่ะ

30/06/2020 14:43:27

pakorn

กรณีครูย้ายมาจากโรงเรียนอื่นทำอย่างไรครับ

16/07/2020 09:18:48

34050184

เข้ารับชมไม่ได้เลยครับ

31/08/2020 08:54:35

narumol

เข้าไม่ได้คะ

รายการแนะนำ