OBEC TV

20/06/2018 15:13:45

SANYAPONG63

 

20/06/2018 15:33:46

srimuangma110

โรงเรียนวัดบ้านโห้งและโรงเรียนวัดแม่ผาแหน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เจ้าหน้าที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ครับ

20/06/2018 15:39:01

twiyo

โรงเรียนธาตุน้อยศรีบุญเรืองฯ สพป.นครพนม เขต 1 เจ้าหน้าที่กำลังรับชมค่ะ

20/06/2018 15:40:54

samud

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ สพป.สุโบทัย เขต ๒ ดูย้อนหลังได้ที่ไหน

20/06/2018 15:49:37

noichaina

นร.2 นำส่งอย่างไรค่ะ

20/06/2018 16:27:46

kesorn

20 มิ.ย. ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ DMC มาระบบ CCT หรือยังค่ะ

รายการแนะนำ