OBEC TV

12/12/2018 13:34:41

pennapa

โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา สพม.12 กำลังรับชมค่ะ

12/12/2018 13:35:04

kruning

โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว รับชมอยู่ค่ะ

12/12/2018 13:44:15

ืnaluang730156

โรงเรียนบ้านนาหลวง2 รับชมอยู่ค่ะ

12/12/2018 13:49:32

24020056

โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี กำลังรับชมอยู่ค่า

12/12/2018 13:56:25

kuanwar

โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สพป.ปัตตานี1

12/12/2018 14:21:00

nathom

คิคิดว่าจะสามารถดำเนินการตามนโยบายไดด้

รายการแนะนำ