OBEC TV 1

28/01/2019 12:03:04

sunisa

Test test

06/02/2019 08:38:23

51010074

โรงเรียนวัดชัยสถาน สพป.ลำพูน เขต ๑ รับชมอยู่ครับ

08/02/2019 07:51:30

boonmee

โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา

08/02/2019 08:22:12

sunate

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับชมอยู่ครับ

08/02/2019 09:03:00

58020053

โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป.มส 2 รอรับชมอยู่ค่ะ

08/02/2019 09:17:03

misterbluez

โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กำลังรอรับชม ชัดเจนดีทั้งเสียงและภาพครับ

รายการแนะนำ