OBEC TV จำนวนคนดู    0   คน

15/11/2018 10:32:33

Nonsawan School

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ 1 กำลังรับชมค่ะ

15/11/2018 10:35:41

beboybes

โรงเรียนบ้านจานลานอ อำเภอ พนา จ.อำนาจเจริญ

15/11/2018 11:17:19

obectv

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต3

15/11/2018 12:08:11

58010061

โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 รับชมแล้วครับ

15/11/2018 12:50:39

65020064

โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.พล.2

15/11/2018 15:11:30

smarn

โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป.ปัตตานี 2

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ไม่พบข้อมูล