OBEC TV 1

Sub title

09/01/2020 13:47:21

WachirawitSchool

สมัครแล้ว

09/01/2020 14:11:13

Hugpasa Tutorial School

โรงเรียนกวดวิชาฮักภาษา ถนน สายเอเชีย ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก banrakpasa.maesot@gmail.

09/01/2020 14:12:27

Hugpasa Tutorial School

สมัครแล้ว

09/01/2020 16:43:30

manta

โรงเรียนมันตานุสรณ์ จังหวัดชุมพร กำลังรับชมอยู่ครับ

17/01/2020 14:34:50

pomkanawut

บ้านเหล่าภูพาน

17/01/2020 14:48:09

papichamon

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม.29 กำลังรับชมค่ะ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 17 มกราคม 2563
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

 

                      

 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญรับชม 
การถ่ายทอดสด การอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking Program)
 >>>> ทางช่อง OBEC TV 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ