OBEC TV 1
   คน 48 จำนวนคนดู   

การชี้แจงความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ.

30/05/2019 11:37:03

โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป.ชร 1 กำลังรับชมค่ะ

30/05/2019 11:42:23

panuwatounta2524

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นพ.2 รับชมตั้งแต่ 09.00 ครับ

30/05/2019 14:06:56

kharomc

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม.5 ชัยนาท กำลังรับชมค่ะ

30/05/2019 14:43:50

52020019

โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กำลังรับชมคะ สพป.ลำปางเขต 2

30/05/2019 14:45:19

Ruonee

หนองหิ้งพิทยา สพม.หนองคาย 21

30/05/2019 14:57:05

Ruonee

วตอนนี้ฝนตกฟ้าร้อง ขออนุญาตออกจากการประชุม

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562
08:00รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26
09:00ภาษาไทย ป.4 : คำนาม
10:00ภาษาอังกฤษ ป.4 : Do you like it ?
11:00คณิตศาสตร์ ป.4 : โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
12:00การ์ตูน : วิถีชาวพุทธ
12:30วิทยาศาสตร์ ป.4 : พฤติกรรมของสัตว์ที่มีต่อสิ่งเร้า
13:30การประชุมทางไกล การชี้แจงความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ.
14:30รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 26 rerun
15:00รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26 rerun
16:00ฟิสิกส์ : การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย และศูนย์กลางมวล

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน