OBEC TV 1 จำนวนคนดู    0   คน

28/01/2019 12:03:04

sunisa

Test test

06/02/2019 08:38:23

51010074

โรงเรียนวัดชัยสถาน สพป.ลำพูน เขต ๑ รับชมอยู่ครับ

08/02/2019 07:51:30

boonmee

โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. 31 นครราชสีมา

08/02/2019 08:22:12

sunate

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับชมอยู่ครับ

08/02/2019 09:03:00

58020053

โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย สพป.มส 2 รอรับชมอยู่ค่ะ

08/02/2019 09:17:03

misterbluez

โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กำลังรอรับชม ชัดเจนดีทั้งเสียงและภาพครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

                      
 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 10.30 น. ขอเชิญรับชมการประชุมทางไกล เรื่อง การชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ทางช่อง OBEC TV 2
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล