OBEC TV จำนวนคนดู    0   คน

19/01/2018 13:58:06

coolchin

ผมอยากฝากคำถามและปัญหาได้ไหมครับ

19/01/2018 14:00:08

coolchin

ฝากคำถามเรื่อง Uninet ออกเน็ตได้ในบางเว็บ เพราะติดปัญหาเรื่อง NAT ของ OBEC จะแก้อย่างไร

19/01/2018 14:01:51

coolchin

โรงเรียนทั่วประเทศต้องการคำตอบเรื่องนี้ และอยากให้แก้ปัญหาให้จบ อยากได้ระบบที่เสถียร

19/01/2018 14:02:18

coolchin

ไม่ใช่แก้ปัญหาเสร็จ 2 ชั่วโมงเป็นอีก

02/03/2018 09:49:46

สุทธิชัย

ดูไม่ได้ครับ

10/04/2018 10:27:59

นางทิพวัลย์ สร้างเหมาะ

ระบบมีปัญหามาก ดูขาดตอนไม่ต่อเนื่องเลยคะ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

                    
  - วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. 
ขอเชิญรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  โดยถ่ายทอดสด
ใน 5 ช่องทาง ได้แก่ 1. วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 15) 3. www.obectv.tv 4. www.youtube.com/obectvonline และ 
5. www.facebook.com/obectvonline

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล