OBEC TV 1

Sub title

07/08/2019 11:12:06

watbankru419

โรงเรียนวัดบ้านกรุ สพป.สท.2 กำลังรับชมอยู่ครับ

07/08/2019 11:16:42

PROBOON

โรงเรียนบ้านนาสะอาด สพปงอำนาจเจริญกำลังรับชม

14/08/2019 07:45:41

64020191

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา สพป.สุโขทัย เขต 2 กำลังรอรับชมอยู่ครับ

04/09/2019 08:27:58

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รับชมรายการอยู่ครับ

04/09/2019 08:30:30

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

สพป.ปราจีนบุรี เขต1 รับชมอยู่นะครับ

04/09/2019 10:54:49

bkkp

สพป.กรุงเทพมหานคร กำลังรับชมรายการถ่ายทอดสด ครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 19 กันยายน 2562
08:00การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวนและcoding

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ