OBEC TV จำนวนคนดู    1   คน

26/08/2018 09:48:42

Nittaya

คณะครู โรงเรียนวัดสนามช้าง ฉะเชิงเทรา สพป. ฉช2 กำลังรับชมอยู่ค่ะ

26/08/2018 10:04:40

3930100587719

คณะครูโรงเรียนวัดดอนะม่วง ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กำลังรับชมค่ะ

26/08/2018 10:13:14

Boosabong

คณะครู รร.ป่าตาวเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย สพป.ยส.2 ค่ะ

26/08/2018 11:07:24

chindanai53

ร.ร.บ้านหัวฝาย ร.ร.บ้านแสนสุข ร.ร.บ้านซำพราว ร.ร.บ้านโคกผักหวาน สพป.เลย เขต 2 รับชมอยู่ครับ

26/08/2018 11:33:45

กุลชญา กันธิยาใจ

โรงเรียนบ้านทาน กำลังรับชมภาพชัดเจนดี แต่เสียงเบาค่ะ

17/10/2018 08:11:33

Anu487

สะดุดเล็กน้อย รับชมได้ครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
08:00รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่40
09:00ภาษาไทย ป.5 : การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู (เรื่องเล่า)
10:00ภาษาอังกฤษ ป.5 : Chant
11:00คณิตศาสตร์ ป.6 : สมการ_การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องสมการ
12:00หนังสั้น : รักโลก รักต้นไม้,กาลครั้งหนึ่งถึงนาทีนี้,ทุ่งนา และปลูกจิตสำนึก
12:30วิทยาศาสตร์ ป.4 : โครงสร้างของปากใบ
13:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : แคลคูลัส ตอนที่2-3
14:30รายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่40 (Rerun)
15:00รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่40 (Rerun)
16:00ฟิสิกส์ : ตอนที่ 24 ศูนย์กลางมวล,กิจกรรมการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และความดันในของไหลที่มีการเคลื่อนที่

ไม่พบข้อมูล