OBEC TV จำนวนคนดู    2   คน

20/06/2018 14:14:35

yada.su2525

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.รอ.3 รอรับชมอยู่ค่ะ

20/06/2018 14:21:41

SANYAPONG63

 

20/06/2018 14:38:24

21020008

โรงเรียนบ้านหนองคุย สพปรย2 กำลังรับชมค่ะ

20/06/2018 14:56:25

ครูเพชรลดาโรงเรียนบ้านกอบแกบ

โรงเรียนบ้านกอบแกบ ครูเพชรลดา พลายทองกำลังรับชมคะ

20/06/2018 15:39:24

samud

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ สพป.สุโขทัย เขต ๒ อยากดูย้อนหลัง(ไฟดับไปช่วงหนึ่ง)

20/06/2018 15:55:04

วิทยา นครพันธ์

โรงเรียนบ้านคูสระ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กำลังรับชมครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561
08:00รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23
09:00ภาษาไทย ป.5 : การนำแผนภาพโครงเรื่องไปพัฒนางานเขียน
10:00ภาษาอังกฤษ ป.6 : My best friends
11:00คณิตศาสตร์ ป.6 : เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
12:00การ์ตูน : พระพุทธเจ้า
12:30วิทยาศาสตร์ ป.5 : วัฏจักรของชีวิตสัตว์
13:30ฟิสิกส์ : ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การซ้อนทับของคลื่น พลังงานภายในของระบบและงานที่ทำโดยแก๊ส ธรรมชาติของเสียง
14:30รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" ครั้งที่ 23 rerun
15:00รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23 rerun
16:00โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ : ระบบลมของโลกแบบเซลเดียว หินตะกอนและโครงสร้างที่พบในหินตะกอน

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล