OBEC TV 1 จำนวนคนดู    3   คน

21/04/2019 11:22:19

Sunee

นางสุนี ใจเที่ยงแท้ ครูโรงเรียนบ้านโรงหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กำลังรับชมค่ะ

21/04/2019 11:38:38

Siriphorn phanngam

นางสาวศิริพร. พันธ์งาม ครูโรงเรียนบ้านโรงหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กำลังรับชมค่ะ

21/04/2019 12:38:01

3200600237951

นางสาวสุวิตา คงคา ครูโรงเรียนบ้านโรงหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กำลังรับชมค่ะ

21/04/2019 12:39:20

3200600237951

ครูสุวิตา คงคา ครูโรงเรียนบ้านโรงหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กำลังรับชมค่ะ

21/04/2019 19:30:55

jarinyayeesarapat

กำลังรับชม

22/04/2019 08:31:58

jarinyayeesarapat

นางสาวจริญญา ยี่สารพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโรงหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กำลังรับชมค่ะ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 22 เมษายน 2562
08:00ภาษาไทย ป.4 : การอ่านจับใจความ
09:00ภาษาอังกฤษ ป.6 : Sport
10:00คณิตศาสตร์ ป.5 : การลบทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
11:00วิทยาศาสตร์ ป.4 : สิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้ำ)
12:00การ์ตูน : แรงและการเคลื่อนที่
12:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม ตอนที่ 5
13:30ชีววิทยา : พฤติกรรมการเรียนรู้ กลไกของพฤติกรรม และการเคลื่อนที่ของปลา
14:30ความสำเร็จของโรงเรียน
15:00เส้นทางการศึกษากับ สพฐ. : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา ตอนที่ 4
16:00ฟิสิกส์ : ความหนืด

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

                      

วันนี้เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญรับชมการประชุมทางไกลการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางช่อง OBECTV ช่อง 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล