สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

ข่าวประกาศ -

คู่มือการกรอกแบบสำรวจการใช้อุปกรณ์การสอนDLTVของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน และคู่มือการกรอกแบบประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนDLTV

ดาวน์โหลดเอกสาร